تیبا هاچ‌بک 99 صفر خشک

تیبا 2 صفر خشک مدل 99 سفید
تحویل فروردین
کارت سند و بیمه تا ۱۹ فروردین 1400 دارد
کارت سوخت تحویل نشده که در صورت تحویل سهمیه فروردین به بعد ذخیره است 09127355895


شهر : اصفهان ( محله : سپاهان شهر )

10 km : کارکرد

فروش فوریبازگشت به لیست جستجو
لیست تیبا
تیبا در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش