استخدام ١- آشپز ٢-

۲۸ فروردین
استخدام ١- آشپز ٢- کمک آشپز٣- ظرفشور ٤- نیروی ساده آشپزخانه ٥- کافی من جهت رستوران سیتی سنتر ٠٩١٠٢٠١١٠٩٠


شهر : اصفهان


بازگشت به لیست جستجو
لیست استخدام گوناگون
استخدام گوناگون در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش