نیازمند تراشکار

۲۹ اردیبهشت
نیازمند تراشکار ماهر سن حدود ٣٠ الی ٣٥ سال حقوق توافقی محدوده امام خمینی ٠٩١٣١١٤٤٢٨٦ ت ت ا م


شهر : اصفهان


بازگشت به لیست جستجو
لیست کارگر ماهر
کارگر ماهر در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش