دونفر منشی مطب

۲۷ فروردین
دونفر منشی مطب باروابط عمومی قوی و مسلط به کامپیوتر مراجعه هرروزعصر٥ تا ٦ خ شمس آبادی ساختمان قمرالدوله واحد ٣٠٩


شهر : اصفهان


بازگشت به لیست جستجو
لیست منشی و کارمند
منشی و کارمند در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش