نیروی خدماتی آقا

نیروی خدماتی آقا سن : ٣٠ الی ٤٥ سال حقوق اداره کار + بیمه ٠٩١٣٩٠٥٧٠١٦ ت ت م


شهر : اصفهان

بازگشت به لیست جستجو
لیست کارگر ساده
کارگر ساده در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش