١٠ نفر نیرو جهت

۱۴ اسفند
١٠ نفر نیرو جهت کار در کارواش با حقوق مکفی محدوده زینبیه ٠٩٩٠٠٢١٩١٥٤ ت ت م


شهر : اصفهان


بازگشت به لیست جستجو
لیست کارگر ساده
کارگر ساده در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش