--شرکت صنایع غذایی-- به

--شرکت صنایع غذایی-- به تعدادی کارگر ساده خانم و آقا (جوان) نیازمند است ٩١٠٣-٨٠١-٠٩١٣ تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع


شهر : اصفهان

بازگشت به لیست جستجو
لیست کارگر ساده
کارگر ساده در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش