نیازمند صندوقدارخانم

۲۳ دی
نیازمند صندوقدارخانم کانترکار،نیرو جهت بسته بندی غذام هشت بهشت ٠٩١٣١٦٦٨٢٥٨ ٠٣١٣٢٧٤٣٧٠٧


شهر : اصفهان


بازگشت به لیست جستجو
لیست استخدام گوناگون
استخدام گوناگون در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش