شرکت بسته بندی

۳۰ آذر
شرکت بسته بندی گوشت نیازمند آقا ماهر،با بیمه جهت قطعه کردن گوشت(صنعتی جی) ٠٩١٣٣٦٦٦٤٦١


شهر : اصفهان

بازگشت به لیست جستجو
لیست کارگر ماهر
کارگر ماهر در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش