به تعدادی آقا (٢٤-١٨

۲۳ دی
به تعدادی آقا (٢٤-١٨ سال) تمام وقت ، منظم در مجموعه تولیدی روشنایی نیازمندیم م امام خمینی ، ت ت م م ٠٩١٣٩٧٤٨٠٤٢


شهر : اصفهان


بازگشت به لیست جستجو
لیست کارگر ساده
کارگر ساده در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش