سرای سالمندان استخدام

۲۸ فروردین
سرای سالمندان استخدام می نماید پرستار، ماما یا بهیار خانم پدر یار ساعت تماس فقط ٨ الی ١٧ ٣٤٣٤٢٤١٤ ت ت ا م ٠٩١٣١٦٥٤٩٧٨


شهر : اصفهان


بازگشت به لیست جستجو
لیست استخدام گوناگون
استخدام گوناگون در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش