نیروی ساده خانم همراه

۱۸ بهمن
نیروی ساده خانم همراه با آموزش - جهت کار در کارگاه تولیدی کیف (خیابان گلستان) ٠٩١٣٠٣١١٢٨٢- ٣٤٤٧٨٥٤٢


شهر : اصفهان


بازگشت به لیست جستجو
لیست خیاط
خیاط در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش