آقا آشنا به قطعات

۳۰ فروردین
آقا آشنا به قطعات خودرو دیپلم به بالا ، حداکثر سن ٣٠ حقوق ١/٥٠٠ م - چمران ٠٩١٦٢٣٧٥٩٣٨


شهر : اصفهان


بازگشت به لیست جستجو
لیست کارگر ساده
کارگر ساده در اصفهان
لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.
راهنمای خرید امن
ارسال گزارش